> > >

Galerie mdy

Jiina Tauchmanov 20091 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nic moc
Hezk
Skvost
V nzor:
Jmno:


Nzory nvtvnk:

nWOQPyNSvz 24.7. 22:00
That's a knowing answer to a dicfifult question
gJXJnrUjPkrj 22.9. 13:54
souhlasedm po shle9dnuted autorčiny galerie z toho necedtedm nějake9 letite9 zkušenosti...i když je pavrda že by podobnfd obraz mohla namalovat některfd ze slavnfdch uměleců minulosti podotfdke1m podobnfd..jde o to že by v sobě měl něco vedc ačkoli neme1m vhodne9 slovo kterfdm bych to pojmenovala. Ale to spousta lided to nevided a necedted. Přitom to nened nic světoborne9ho takove9muto cedtěned se může snad každfd z ne1s naučit tedm že se bude o vfdtvarne9 uměned zajedmat ať už jako dive1k nebo tvůrce dlouhodoběji. Spousta umělců si taky musela projedt podobnfdmi zače1tky jenže je nevystavovali jako sve1 velededla ale snažili se jedt de1l a zlepšovat se u ne1s ale bohužel videdm spedš tendenci k tomu ste1t na medstě a chlubit se tedm že umedm namalovat něco co vypade1 jako gejša a snažit se na tom co nejvedc vydělat a taky se to často dařed kvůli esteticke9 či umělecke9 negramotnosti v našed republice. co vedc dodat nened na mě soudit kvalitu pavrda je že se nejle9pe posouded až bude minulosted. Na druhou stranu si mysledm že by se mělo i takove9to tvořened podporovat..ale re1mci toho co to může de1t samotne9mu autorovi, v re1mci terapeuticke9m ale ne9 proboha to prode1vat a nachyte1vat tak dalšed nezne1lky vfdtvarne9ho uměned..co vedc dodat chce to na sobě pracovatLedbed, neledbed: 3 0
ZemzBnFuF 1.5. 7:15
That's really thikning out of the box. Thanks!
Nessie 16.4. 14:24
Korzet je docela pkn.